Jazykové testy

You have to login or create a new account before you can take a placement test.

V záujme poskytnúť čo najlepšie poradenstvo, je našim štandardom jazykový audit. Prebieha pri začiatku spolupráce a slúži na rozradenie študentov do správnej skupiny v súlade s jazykovou úrovňou podľa CEFR. MHC ponúka online jazykové test pre rôzne jazyky. 

Let's go!

Vyberte si jazyk na pravej strane a overte si vašu aktuálnu úroveň jazykových znalostí. Veľa štastia pri vašom testovaní. 

Einstufungstest Screenshot

Zodpovedanie 50 multiple-choice otázok trvá približne 15 minút.