Jazykové Kurzy

  • Individuálne a skupinové kurzy
  • Prezenčné a virtuálne firemné kurzy
  • Kombinované vzdelávanie a samoštúdium
  • Webináre - Business Communication
  • Odborné jazykové kurzy

Prezentovanie

  • Základy verejného prejavu
  • Dizajn odbornej prezentácie
  • Umenie rozprávania
  • Získajte si prezentáciou srdcia a mysle
  • Vizuálna a verbálna komunikácia