Jazykové Kurzy

  • Individuálne a skupinové kurzy
  • Prezenčné a virtuálne firemné kurzy
  • Kombinované vzdelávanie a samoštúdium
  • Webináre - Business Communication
  • Odborné jazykové kurzy

Analýza osobnosti

  • Akú farbu má Vaša osobnosť?
  • Aké sú Vaše vzorce správania?
  • Ako komunikujete s ostatnými?
  • Aké sú Vaše silné charakteru stránky?
  • Aké sú Vaše potenciálne výzvy?