Tlač

Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Ako každý rok pred začatím nových jazykových kurzov v jeseni som s oddelením pre ľudské zdroje prešiel výsledky testov, ako aj hodnotenia kurzov z minulého roka, Výsledky, ktoré dosiahli účastníci v kurzoch 2012/13, sú pre mňa dobrou príležitosťou poďakovať sa Ti za našu už niekoľkoročnú spoluprácu.

Odkedy sme sa rozhodli využívať inštitút MHC ako jedného z našich prioritných partnerov pre jazykovú výučbu, vyškolili sme v približne 100 kurzoch (pre jednotlivcov a skupiny) už takmer 500 našich zamestnancov v 10 rôznych rečiach.

Naše interné hodnotenia dokazujú, že s MHC dosahujeme najlepšie výsledky. Svedčia o tom hodnotenia našich zamestnancov, ako aj výsledky zo záverečných testov. Preto sa v posledných rokoch z množstva našich partnerov stal jazykový inštitút MHC naším najdôležitejším partnerom pre výučbu jazykov.

Chcel by som sa poďakovať najmä za vynikajúcu kvalitu školiteľov: počet kurzov, ktoré vedieš, ich počet prevýšil moje očakávania, ktoré som mal na začiatku našej spolupráce. Zakaždým sme milo prekvapení, ako sa ti darí nájsť nových, vysoko kvalitných a odborných školiteľov pre naše kurzy.

Práve pre rýchlo postupujúci rozvoj nášho centra Shared Service, ktoré malo ešte pred 2,5 rokmi približne 330 zamestnancov, dnes s viac ako 1.000 zamestnancami, ktorí poskytujú služby a servis všetkým európskym firmám Henkel od Lisabonu až po Moskvu, je výučba jazykov organizovaná inštitútom MHC dôležitou súčasťou nášho úspechu. Bez čo najlepšie jazykovo zdatných pracovníkov by sme takýto úspech nedosiahli.

Veľmi ma teší, že sme sa pred niekoľkými rokmi, keď si začal podnikať v Bratislave,    stali jedným z Tvojich prvých obchodných partnerov na Slovensku. Prispelo k tomu aj to, že som kvalitu Tvojich služieb poznal už z Viedne. Rovnako ma teší, že môžeme našu spoluprácu ďalej zintenzívňovať.
V oblasti Shared Services v Bratislave máme ešte veľa na pláne. Preto budeme aj naďalej pre výučbu v iných jazykoch, než v ktorých už dnes prebiehajú kurzy, potrebovať spoľahlivého partnera.

S pozdravom

Rudolf Steger
Generálny Manažér Henkel Slovensko