Prekladateľské služby

  • translate handsBrožúry, webové stránky, ponuky, študijné materiály
  • Preverovanie obsahov po stránke významovej, štylistickej a z hľadiska porozumiteľnosti
  • jazykoví korektori s odbornými znalosťami v materinskom jazyku
  • zohľadňovanie kultúrnych a regionálnych odlišností
  • americká vs. britská vs. medzinárodná angličtina
  • jemné doladenie v štýle, prirodzenosti a plynulosti

Translation Costs Calculator

Select the entire text of your document via keyboard shortcut Ctrl+A (Windows) or Command+A (Mac)
Wiener Residenzorchestra Veranstaltungs GmbH

MHC Business Language Training sme už po mnohé roky veľmi vďační za ich všetky profesionálne preklady a korektúry. Okrem toho nám MHC preložil k našej najväčšej spokojnosti našu firemnú internetovú stránku do viacerých jazykových verzií ako anglickej, japonskej, čínskej, ruskej, talianskej, španielskej a francúzskej.  
Nesmierne si vážime, že MHC vždy poskytuje rovnakú a spoľahlivú kvalitu na vysokej úrovni a pracuje rýchlo a flexibilne. Len tak ďalej!

Mag.art. Georg Malashinov
Marketing Public Relations Incentives
Porr Bau GmbH

S jazykovou školou MHC Business Language Training, ktorá sa popri výučbe jazykov zameriava aj na prekladateľstvo, spolupracujeme veľmi intenzívne. Oceňujeme najmä flexibilitu a profesionalitu spolupráce, ktorá nestráca na svojej kvalite ani pri mnohých, často veľmi krátkodobých prekladoch. Z tohto dôvodu môžeme MHC Business Language Training ďalej odporúčať ako spoľahlivého partnera.

Gabriele Mayer
projektová asistentka