Online-databáza kurzov

MHC Vám dáva k dispozícii online-databázu, kde nájdete presný prehľad o všetkých kurzoch a prezenčné listiny každého účastníka kurzu vo Vašej firme. So svojím osobným prístupovým kódom máte kedykoľvek prístup k detailným informáciám o kurze:

  • neustále aktualizované učebné plány
  • obsahy kurzu, správy o kurze po jeho ukončení; spätná väzba počas kurzu a po jeho ukončení
  • podklady pre kurz pre účastníkov
  • informácie o lektorovi

MHC Online-Kursdatenbank Skreenshot

BIAC - Business Insurance Application Consulting GmbH

Databáza MHC je zosúladená s požiadavkami moderného vzdelávania zamestnancov: je odvšadiaľ dostupná; obsahy kurzov, termíny a prehľad dochádzky sú neustále aktualizované. Táto nadhodnota veľmi prospieva pri organziácii a koordinácii našich kurzov angličtiny.

Human Resources Management