Workshops

Hotel Sandor Pavillon

MHC Business Language Training organizuje dvojdňový intenzívny workshop zameraný na efektívne zlepšenie komunikačných zručností v oblasti Business English.

Prosím zaregistrujte sa priamo na termín, ktorý Vám vyhovuje.

Intenzívny seminár sa uskutoční pod vedením lektorov Mark Heather a Jonathan Hill v krásnom prostredí kúpeľného mesta Piešťany, približne 1 hodinu autom od Bratislavy.

Mark a Jonathan pochádzajú z Veľkej Británie a spoločne majú 20-ročnú prax v oblasti vyučovania odbornej angličtiny - Business English.

Workshop Topics:

  • Angličtina v kancelárii – emailová korešpondencia a telefonovanie
  • Plynulá komunikácia s obchodnými partnermi, zákazníkmi a kolegami
  • Vedenie a účasť na mítingoch a video-alebo telekonferencií
  • Jazyk vyjednávania a diplomacie
  • Prezentácia v angličtine
  • Slovná zásoba – frázy, dôležité slová a výrazy v obchodovaní
  • Gramatika – správne používanie minulého času a predložiek, odbúranie tzv. typických chýb

V prípade otázok, príp. špeciálnych požiadaviek nás prosím kedykoľvek kontaktujte.

Tešíme sa na Vašu účasť!

MHC tím

MHC_Workshops.pdf (EN, 6 MB)


Business English workshop with the Semperit Team, Baden 2013

Semperit Technische Produkte GmbH

Pred nedávnom som absolvoval s lektorom Markom Heatherom individuálny kurz prezentačných techník.  V tomto kurze sa kládol dôraz na všetky oblasti, ktoré mi umožnia vytvoriť najlepšiu prezentáciu: vytvorenie PowerPoint fólií s najväčším optickým efektom, efektívna reč tela za použitia video analýzy, stanovenie štruktúry, rétorika a využívanie výrazových prostriedkov a mnoho iného…
Vďaka pánovi Heatherovi stúpla moja sebadôvera v moje vlastné prezentačné schopnosti. Okrem toho sa obe prezentácie, ktoré som odprezentoval od absolvovania tohto kurzu, stretli s mimoriadne pozitívnou odozvou.
Ďakujem!

Dr. Ralf Supplit
Head of Chemical Lab and Raw Material Development