Jazykové skúšky

Príprava na medzinárodné jazykové skúšky Cambridge ESOL (Level: B2-C2)
Cambridge ESOL skúšky sú na celom svete uznávané vzdelávacími inštitúciami a firmami ako potvrdenie o kvalifikovaných znalostiach jazyka.

MHC Zertifikat

Príprava na jazykové skúšky ILEC (International Legal Certificate)
Prípravné jazykové kurzy na jazykové testy so zameraním na angličtinu pre právnikov, t.j. pre advokátov, praktikantov, študentov a všetkych zamestnancov v odboroch hospodárstva a práva. Jazykový certifikát ILEC je celosvetovo uznávaný všetkými významnými združeniami právnikov.

Príprava na jazykové skúšky ICFE (International Certificate in Financial English)
Celosvetovo uznávané všetkými vedúcimi finančnými inštitúciami.

Wien Holding GmbH

Veľmi si vážim dlhoročnú a výbornú spoluprácu s MHC Business Language Training. Veľká flexibilita školiteľov a ich metódy výučby boli prispôsobené potrebám našich zamestnancov koncernu Wien Holding, čím bola dosiahnutá vysoká kvalita jazykových kurzov. Mark Heather a jeho tím sa neustále snažia o našu spokojnosť a o dosiahnutie čo najlepších učebných výsledkov.  

Mag. Peter Krauss
personálne oddelenie